Presná príčina vzniku tohto ochorenia zatiaľ nie je známa, v súčasnosti už však poznáme jednotlivé mechanizmy, pomocou ktorých ku zápalovým zmenám kĺbov dochádza. Reumatoidná artritída začína nenápadne, spravidla postihnutím drobných kĺbov rúk. Pacienti sa často sťažujú na nemožnosť uchopiť pohár či krájať potraviny. Postihnuté kĺby sú opuchnuté, bolestivé na dotyk alebo pri pohybe, sú teplejšie a s obmedzenou hybnosťou. S postupujúcim ochorením môže dôjsť k nezvratným zmenám so vznikom typických deformít.

Ako sa ochorenie diagnostikuje

Stanovenie diagnózy vyžaduje niekedy dlhší čas. Je založené prevažne na skúsenostiach a úsudku lekára. Nápomocné sú laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, konkrétne röntgen a ultrazvuk. Pri určovaní diagnózy je nutné myslieť aj na iné ochorenia, prejavujúce sa bolestivými opuchmi kĺbov. Vylúčiť ich treba ešte pred začatím liečby.

Štandardná liečba

Základom liečby reumatoidnej artritídy sú lieky, ktoré potláčajú zápal, odstraňujú bolesť a zabraňujú postupu ochorenia. Označujú sa ako chorobu modifikujúce lieky – DMARDs (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs) a potláčajú jednotlivé imunitné reakcie necielene. Pri prípadnej neúčinnosti bazálnej liečby možno začať s biologickou liečbou, ktorá je cielená na jednotlivé zápalové molekuly. V súčasnosti existuje pre túto indikáciu k dispozícii viacero preparátov, ktoré dokážu účinne potlačiť aktivitu ochorenia a zlepšiť kvalitu života pacientov. Podávajú sa podkožnou injekciou alebo infúziou do žily.

Moderné trendy v medicíne

Biologická liečba je indikovaná a vedená vo viacerých centrách pre biologickú liečbu v krajoch. Je plne hradená poisťovňou. Jednotlivé centrá spolupracujú so spádovými reumatológmi, u ktorých sú títo pacienti dlhodobo sledovaní. Pokiaľ sa však reumatoidná artritída nelieči, môže pri nepriaznivom priebehu významne zhoršiť celkový zdravotný stav pacienta.